TJ SOKOL Nov Hradec Krlov - http://www.sokol-nhk.cz (titno 02.6.2020 05:48)
Kalendář akcí
Pamtn den Sokolstva

Termn konn: od 08. 10. 2019 00:00 do 10. 10. 2019 23:59
Ke staen: PDS.jpg

PAMTN DEN SOKOLSTVA
Datum 8. jna bylo zvoleno za Pamtn den sokolstva jako pipomnka tragickch udlost v roce 1941 tehdy byla vnosem zastupujcho skho protektora Reinharda Heydricha esk obec sokolsk rozputna a jej majetek edn zabaven. Pi tzv. sokolsk akci, v noci ze 7. na 8. jna 1941, gestapo zatklo, takka narz, vechny sokolsk inovnky z sted, up i vtch jednot, kte jet byli na svobod. Byli mueni, vznn, deportovni do koncentranch tbor. Tm 93 % vedoucch sokolskch pracovnk se ji na sv msta po skonen vlky nevrtilo.

esk obec sokolsk si tyto udlosti pipomn vdy 8. jna na pietnm ceremonilu v Tyrov dom. Pamtku obt z ad sokol pravideln pichzej uctt i nejvy pedstavitel sttu a zstupci nejdleitjch spoleenskch, kulturnch a sportovnch organizac v R.

Vtento den bohuel cvien dt nemme, take si spolen tento den pipomeneme ve stedu
9.10.2019 pi cvien pedkolnch dt a actva.

Bhem 2. svtov vlky bylo 3388 sokol popravench a umuench, asi 12 tisc zatench, 654
padlch pi kvtnovm povstn a mnoho dalch pilo o ivot na svtovch frontch. Celkov
poet postiench sokol vdob II. svtov vlky byl asi 20 tisc.
Touto akc bychom si chtli pipomenout jejich obti.
Zveme vechny dti a jejich rodie na tuto akci a vme, e svtlko pome rozsvtit i
svtlo a nadji vsrdcch sokol dneka!

Organizace: Katka Snelov, starostka a cviitelka TJ Sokol Nov Hradec Krlov

Zpt na pehled akc